Zorg

Iedere zorgvrager binnen onze dienst komt in contact met twee à drie verpleegkundigen. Eén van hen is uw persoonlijke referentiepersoon en is verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg ( = toerverantwoordelijke). Uw verpleegkundige  zal steeds met u in overleg gaan, u de nodige informatie aanreiken zodat u zelfstandig uw keuzes kan maken. Wij garanderen correcte en transparante afspraken.

Wij komen tot meermaals per dag langs, afhankelijk van uw zorgnood of wat je behandelende arts adviseert.  Dat kan voor een korte periode zijn of langdurig.

Professionaliteit

Wij zorgen ervoor dat we steeds op de hoogte zijn van de nieuwigheden en volgen steeds de gangbare Evidence-Based richtlijnen. Wij volgen jaarlijks bijscholingen in verschillende domeinen van de verpleegkunde: diabetologie - wondzorg - dementie - pijn -  infuustherapie - stomazorg - incontinentie, …

Verpleegkundige zorgen

Hygienische zorg

Hygienische zorg:

Toiletzorg is een basiszorg waar wij u graag bij helpen. Samen bespreken we de mogelijkheden om te voldoen aan uw noden. Geen doktersattest nodig.

Infusietherapie en katheterzorg

Infusietherapie en katheterzorg:

We komen bij u thuis om een infuus te plaatsen. We verzorgen en spoelen ook het port-a-cath systeem. U hebt hiervoor een doktersattest nodig.

Klaarzetten medicatie

Klaarzetten medicatie:

We komen langs om uw medicatie klaar te zetten indien het voor u allemaal niet meer zo overzichtelijk is. Wij nemen dan contact op met uw huisarts om dit te bespreken.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg:

Wij bieden samen met uw huisarts en indien gewenst met het netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende een totaalzorg aan. Onze dienst heeft hierin ervaring en beschikt over palliatieve referentieverpleegkundigen.

Sondages en lavementen

Sondages en lavementen:

Voor een klassieke blaassondage bij urineproblemen, een vervanging van een suprapubische sonde en lavementen kunt u bij ons terecht. Hiervoor is een doktersattest nodig.

Compressietherapie

Compressietherapie:

Bij ZorgZeker ondersteunen we u graag bij het aantrekken van steunkousen, aanleggen van lange rekverbanden type “Dauerbinde” of het aanleggen van korte rekverbanden type ”Rosidal”, ... Hiervoor hebt u een doktersattest nodig.

Diabetes

Diabetes:

Wij bieden hulp en ondersteuning bij problemen rond diabetes: het aanleren om te prikken en de nodige uitleg over voeding en insuline. Hiervoor is een doktersattest nodig.

Inspuiting

Inspuiting:

Bestaat uit het geven van medicatie via intramusculaire, subcutane of intraveneuze weg. Hiervoor is een doktersattest nodig.

Oogindruppelingen

Oogindruppelingen:

Bent u geopereerd aan de ogen dan komt u in aanmerking om gedurende 30 dagen uw ogen te laten verzorgen en indruppelen. Hiervoor is een doktersattest nodig.

Wondzorg

Wondzorg:

Wondzorg is een heel ruim begrip, dit kan gaan over een eenvoudige postoperatieve wonde, complexe operatiewonden met wieken of drains, brandwonden, enz… Hiervoor is een doktersattest nodig.

Zorg

Administratie

  • We hebben bij aanvang van de zorg een doktersvoorschrift nodig (enkel voor hygiënische zorg is dit niet nodig).
  • Daarnaast hebben we uw mutualiteitsgegevens nodig (klever mutualiteit).
  • Bij elk bezoek vragen we uw identiteitskaart. Dit is een wettelijke verplichting die we nakomen om uw recht op terugbetaling te waarborgen.
  • We zijn onderworpen aan de regelgeving van Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeits-verzekering RIZIV en de Mutualiteiten. We werken met alle mutualiteiten samen.
  • Het RIZIV bepaalt welke zorgen en welke frequentie recht geven op een tegemoetkoming. Dit wordt geregeld via het derdebetalerssyteem. Dit betekent dat je geen geld moet voorschieten. De mutualiteiten betalen de zorgverstrekker. Elke maand ontvangt u een bewijsstuk met een overzicht van de kosten die voor u betaald zijn.
  • Bij elke zorgvraag geven we u bij aanvang de nodige informatie. Indien u nood hebt aan zorgen die geen recht geven op tegemoetkoming (niet terugbetaalde zorgen) hanteren wij een vast tarief. U ontvang daarvoor een gedetailleerde factuur.
banner

Professionele alarmservice

Wenst u de zorgeloze ondersteuning van een personenalarm, maar wilt u uw omgeving niet belasten? ZorgZeker helpt je hierbij. Dankzij de keuze voor de zorgcentrale Z-plus kan ZorgZeker je een bereikbaarheid van 24/24 en 7/7 garanderen. Bij het gebruik van de alarmknop, neemt Z-plus contact met u op via de ingebouwde luidspreker of bij nood verwittigen zij ons. 

Familie, vrienden of buren morgen op beide oren slapen. U bent op elk moment zeker van een goede en professionele alarmopvolging.

Alarmcentrale

Zelfstandig wonen

Samen zoeken we uit hoe u verder/opnieuw zelfstandig kan wonen. Dit doen we door de optimale kwaliteit te bewaken van volgende 5 pijlers:

1. Wonen
2. Vrije tijd
3. Administratie
4. Huishouden
5. Zorg

We verzamelen met u antwoorden op uw persoonlijke noden en verlangens. Zo brengen we alle mogelijke oplossingen in kaart en indien u dit wenst ondersteunen we de opvolging van de door u gekozen oplossingen. 

Meer info: www.bedenzorg.be

Tarief : Extra  begeleiding  40 € / uur
Het eerste gesprek neemt ongeveer 1.5 uur in beslag. Dit gebeurt op afspraak.

bannerform dienst

Samenwerkingen

ZorgZeker streeft naar een multidisciplinaire aanpak.
We zoeken altijd contact met de zorgvertrekkers die u op verschillende vlakken ondersteunen om uw zorg maximaal te optimaliseren of met welzijnsvertrekkers om uw welbevinden te verbeteren.

Huisartsen

We nemen contact op met uw huisarts om de zorgverlening te optimaliseren

Thuiszorgdiensten

Samenwerken met alle thuiszorgdiensten is ons inziens een belangrijke voorwaarde om onze zorgvrager de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en zelfstandig te functioneren. We werken samen met alle thuiszorgdiensten.

Andere hulpverleners

Zorgverleners zoals kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut, psychiatrische diensten welzijn: maatschappelijk werkers, psychologen, juridische diensten, verenigingen, ...

Ziekenhuis

We werken nauw samen met de ziekenhuisdiensten: de sociale dienst, de liaison verpleegkundigen. We nemen actief deel aan de transmurale zorgprojecten van het ziekenhuis.

Maatschappelijke diensten

We werken ook samen met de sociale dienst van uw gemeente en/of van uw mutualiteit.

Apothekers

Wij werken samen met een netwerk van apothekers. Wij willen u hier vooral helpen met de nodige informatie over de bestaande hulpmiddelen in aankoop en in verhuur om de mogelijkheden tot zelfstandig functioneren te ondersteunen.

banner2 dienst